Prosíme naších budúcích hostí o prečítanie ubytovacieho poriadku. Ďakujeme .